PRIVACYVERKLARING

Restaurant Sjef gevestigd aan Raadhuisplein 7,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Restaurant Sjef
Raadhuisplein 7
077-4734697

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Restaurant Sjef verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld
door uw CV door te sturen bij het reageren op een vacature

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Restaurant Sjef verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Restaurant Sjef analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Restaurant Sjef bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om dedoelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van maximaal 1 jaar.

Persoonsgegevens > tot stopzetting samenwerking > facturatie
Personalia > tot stopzetting samenwerking > facturatie, dienstverlening
Adres > tot stopzetting samenwerking > facturatie
Sollicitatie > afwijzing > verwijderen uit bestand
Enzovoort > tot stopzetting samenwerking > facturatie, dienstverlening

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Restaurant Sjef deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Restaurant Sjef blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Restaurant Sjef uw persoonsgegevens aan
andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

TOEGANG WEBSITE

U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt wordt niet gebruiken voor commerciële doeleinden/aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Restaurant Sjef gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Restaurant Sjef verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Restaurant Sjef neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@restaurantsjef.nl. Uw gegevens worden beschermt middels een SSL certificaat.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Restaurant Sjef neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s
of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Restaurant Sjef) tussen zit.